A Serra do Suído e o Alto Tea

A metade norte do municipio de Covelo está dominada pola Serra do Suído. Esta serra, o extremo sur da dorsal galega, abrangue máis de 110km2 e marca o límite entre as provincias de Pontevedra e Ourense.

Aproveitada como zona de pastoreo desde tempos neolíticos, hoxe en día preséntanos unha paisaxe de hábitats abertos seminaturais, dominada por distintos tipos de matogueira. A actividade gandeira aínda xoga un papel fundamental no mantemento desta paisaxe, na que se agochan verdadeiros tesouros da fauna e flora galega.


No ano 2009 cun proxecto da Axencia de Sostibilidade de Covelo,vense de publicar un libro da "Serra do Suído e o Alto Tea" financiado polo Concello de Covelo e a Dirrecíon Xeral de Conservacíon de Natureza da Xunta de Galicia.Haz Click en la portada para descargar el libro en formato pdf