O LIC do Río Tea - desenvolvemento sostible
 

L.I.C. significa Lugar de Importancia Comunitaria (da Unión Europea). Do mesmo xeito que a cunca do Tea posúe hábitats e especies de interese natural, moitos outros espazos de valor natural noutros países de Europa tamén son LICs. Todos xuntos conforman a chamada Rede NATURA 2000.
O recoñecemento dese valor natural e patrimonial débese principalmente á presenza de hábitats de interese comunitario, como o estenso bosque de ribeira do val, as carballeiras e as especies animais características deses entornos. Tamén existen endemismos, que son especies animais ou vexetais de distribución bioxeográfica limitada a un ámbito específico, o que incrementa o seu valor e a necesidade de conservar este ecosistema.
Este rico patrimonio natural e cultural pode ser o cerne dun desenvolvemento sostible para a poboación local, aquel baseado na explotación duradeira dos recursos, respetuosa e integrada ambientalmente co medio natural.


O Río Tea. Red Natura 2000
Proxectos de recuperación do patrimonio natural e cultural
¿Qué visitar?

 
inicio
xeografia
auga
suido
habitats