Comunicación/autorización de queimas agrícolas e forestais
De acordo co sinalado nos artigos 34 e 35 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, modificada pola Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, para realizar traballos en terreos agrícolas, terreos forestais e zonas de influencia forestal nos que sexa imprescindible facer uso do lume, e sempre fora da época de perigo alto de incendios, será obrigatorio dispoñer da correspondente comunicación ou autorización de queima.
 Pode realizar o trámite de comunicación de queimas a través de este enlace.

 

Logos W3C-WAI Leader Agader UE Ministerio Sostibilidade