Axudas para adquisición/rehabilitación de vivenda e beneficios fiscais no rural
Axudas para rehabilitación en xeral e para adquisición de vivienda dirixida a menores de 35 años en municipios de menos de 5.000 habitantes, así como os Beneficios Fiscais na compra de vivenda habitual, terreos rústicos e explotacións agrícolas e gandeiras en todas as parroquias do concello de Covelo.
Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Prazo de solicitude do 12/07/2024 ata o 12/08/2024.
(Código de procedemento VI406F). Toda a info
aquí


Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Prazo de solicitude do 12/07/2024 ata o 13/09/2024. (Código de procedemento VI406E). Toda a info
 aquíPrograma de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes (PREE 5000) en concellos de menos de 5.000 habitantes 
aquí. Prazo de solicitude ata o 30 de setembro de 2022 (Código de procedemento VI406D). Oficina de Axuda a Rehabilitación do IGVS en Santiago no teléfono 881 045 897.


Programa de axudas mellora eficiencia enerxética. Prazo de solicitude de 04/03/2022 ata o 14/10/2022. (Código de procedemento VI406E) - Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Toda a info
aquí


Guía das Axudas para Obras de Rehabilitación de Eficiencia Enerxética en Vivenda
aquí.

Programa de axudas para actuacións de corrección de impacto paisaxístico aquí. O prazo de presentación remata o 21 de febreiro de 2022. Teléfono de información 981541755. Resolución de aprobación aquí.

Axuda para rehabilitación de vivendas anual. O prazo de presentación de solicitudes remata o 22 de abril de 2021 aquí.

Nova axuda para rehabilitación de vivendas que poderán tramitarse dende o 2 de xaneiro ata o 31 de xullo de 2021 aquíaquíaquí e para o cálculo do importe da axuda estimada aquí. 

Teléfonos de información desta axuda do Instituto Galego de Vivenda e Solo en Santiago: 
981541981-981541982-981541990-981541998-981541930-981957527-981957528-981957529-981957535

Axudas para compra de vivenda a menores de 35 anos aquí.

Máis info no relativo a axudas a compra de vivenda 
aquí

Todas as axudas á vivenda 
aquí

Rexistro único de demandantes de vivenda protexida de Galicia. Procedemento de solicitude e formulario de inscripción aquí

Resumo de medidas normativas da Comunidade Autónoma e beneficios fiscais aquí


Máis información no relativo a beneficios fiscais no rural 
aquí       
 

Logos W3C-WAI Leader Agader UE Ministerio Sostibilidade