Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia
Deberán inscribirse nel todas as persoas que estean interesadas en acceder a vivendas protexidas e reúnan os requisitos de acceso para cada tipo de vivenda. Só se admitirá unha solicitude por unidade familiar ou de convivencia, independentemente de que estea composta por unha ou varias persoas.
 Máis información xeral aquí

Procedemento de inscripción e formulario de solicitude aquí.

 

Logos W3C-WAI Leader Agader UE Ministerio Sostibilidade