Últimas novas
20 abril 2019
Anuncio: O sábado 20 de abril o Punto Limpo permanecerá pechado.
O sábado 20 de abril o Punto Limpo permanecerá pechado por necesidades de mantemento.
09 abril 2019
Prestación económica por fillo/a a cargo menor de tres anos 2019
A prestación consistirá nun pagamento único por cada filla ou fillo menor de tres anos sen que a mesma filla ou fillo poida dar lugar a máis dunha prestación en virtude desta convocatoria. A contía será a seguinte: Cando sexa a primeira filla ou fillo: 360 €. Cando sexa a segunda filla ou fillo: 1.200 €. Cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400 €. Prazo de presentación, ata o 28 de maio de 2019.
08 abril 2019
Axudas para proxectos de enerxías renovables, de uso térmico, destinadas a particulares 2019.
Presentación solicitude beneficiarios. As entidades colaboradoras adheridas serán as encargadas de tramitar o procedemento (presentar a solicitude e presentar a documentación xustificativa da actuación) so se admite a tramitación electrónica. Inicio solicitude: 15 de abril de 2019. Fin solicitude: 1 de Xullo de 2019 (incluído), ou ata esgotamento de crédito.
05 abril 2019
Subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica destinadas a particulares para o ano 2019.
Presentación solicitudes beneficarios. As entidades colaboradoras adheridas serán as encargadas de tramitar o procedemento (presentar a solicitude e presentar a documentación xustificativa da actuación) so se admite a tramitación electrónica. Inicio solicitude: 15 de abril de 2019. Fin solicitude: 1 de Xullo de 2019 (incluído), ou ata esgotamento de crédito.
05 abril 2019
Participación veciñal no III Plan de Formación do Concello de Covelo 2019
No presuposto deste ano contemplase unha partida orzamentaria para a ejecución dun Plan de Formación dirixido ós veciños do Concello preferentemente as persoas desempregadas. Có obxecto de determinar os cursos mais axeitados e a programación no tempo, sométese o plan a consulta pública para que tódalas persoas interesadas poidan facer as suas propostas tanto nos tipos de cursos que lle gostaría que fosen realizados como no calendario de impartición destes.
03 abril 2019
Campamentos polideportivos Príncipe Felipe 2019
Os campamentos terán lugar nos meses de xullo e agosto. O prazo de inscripción remata o 15 de abril de 2019.
29 marzo 2019
Xestión de biomasa e distancias das novas plantacións e masas arboladas existentes.
As persoas físicas ou xurídicas titulares do dereito de aproveitamento sobre os terreos forestais procederán a execución da xestión de biomasa incluída a retirada de especies arbóreas (eucaliptos, piñeiros e acacias) antes de 31 de maio de cada ano, segundo a Lei 3/2017 do 9 de abril de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia, modificada pola Lei 9/20I7 do 26 de decembro de medidas fiscais e administrativas de Galicia que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2018.
Máis novas
Destacamos
Sede eléctronica / Emprego público
Sede electrónica Emprego público
Transparencia e participación
 
Guía local de ocio e turismo
Guía local de ocio e turismo
Covelo: compendio de tradicións e cultura viva.
Coñeza as nosas festas locais, as nosas rutas naturais... Desfrute da nosa gastronmía ou atope un lugar acolledor onde aloxarse. Ler máis
Axenda de eventos
Máis eventos
Videoteca
Videoteca Acceda a esta sección para reproducir vídeos de información sobre Covelo. Máis vídeos
O Tempo
Taboleiro de anuncios e Xestión tributaria e catastral (ORAL)
Oral, Xesti�n Tributaria e Catastral
 

 
 

Logos W3C-WAI Leader Agader UE Ministerio Sostibilidade